Контакт информације

Робни магацин:
Ул. Добрињска бр. 2, 11000 Београд
Радно време: Понедељак – Петак од 7:00 до 15:00
Пријем робе: Понедељком и Средом
Тел: 011.3625.100
Ел. пошта: robni.magacin@privfond.com
Управитељ магацина: Саша Мићевић
Ел. пошта: s.micevic@privfond.com
Експедитор: Душан Арсић
Возач: Горан Глигоријевић
Ел. пошта: g.gligorijevic@privfond.com

Изложбено-продајни центар:
Ул. Краљице Наталије бр. 74, 11000 Београд
Радно време: Понедељак – Петак од 7:00 до 15:00
Менаџер продаје: Биљана Стојановић
Тел/Факс: 011.3625.104 или 011.3625.117

Благајна и канцеларија за набавку робе:
Ул. Краља Петра бр. 5, 11000 Београд
Радно време: Понедељак – Петак од 7:00 до 15:00
Председник комисије: Радивоје Минић
Тел/Факс: 011.3025.124
Ел. пошта: ponudarobe@privfond.com